Polityka prywatności

OD’NOVA Miejskie SPA

Z przyjemnością informujemy, że dokładamy wszelkich starań by dane osobowe naszych Klientów były bezpieczne a my realizujemy przepisy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1). Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.  

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem osobowych jest Martyna Kruszyk OD’NOVA MIEJSKIE SPA ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.  tel. 787 100 995, e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,

II. Ochrona danych osobowych

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych a dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Dla systemu komputerowego zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Z podmiotami, z którymi współpracujemy podpisaliśmy umowy w zakresie powierzenia danych osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III .Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja Klienta

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia profilu Klienta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie towaru/usługi tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Stając się naszym Klientem wypełniasz dane – kwestionariusz – jeden raz i oszczędzasz czas. 

Zarejestrowany klient ma również możliwość weryfikacji swoich danych, które w każdej chwili może poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie.

W trakcie rejestracji prosimy o:

– imię i nazwisko, adres, telefon, adres mailowy, datę urodzenia, 

– informację o stanie zdrowia niezbędne do wykonania usługi (informacje o ciąży, laktacji, klaustrofobii, alergii i uczuleniach, niedawno przebytych operacjach i leczeniu farmakologicznym).

W przypadku, gdy postanowisz nie podawać nam ww. danych niezbędnych do wykonania usługi lub nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

System informatyczny, z którego korzystamy automatycznie gromadzi dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na naszą stronę.  Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B.  (cookies)

Wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia  rozpoznania Ciebie i dostosowania  do Twoich potrzeb.

OD’NOVA wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);

2. zapamiętania zawartości Twoich zakupów  (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

IV. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów 

Starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych. Korzystamy wyłącznie z usług podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

V. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
– podmioty–– nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy
, tj. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, tylko dla realizacji niżej wymienionych celów,

 – podmiotów upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe).
Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym.

VI. Zmiana polityki bezpieczeństwa 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszej firmy lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

VII. Kontakt

OD’NOVA kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego numeru telefonu i e-maila. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 787 100 995, lub e-mail  e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com.

Wzory stosowane przez Administratora danych

Klauzula informacyjna dla klientów OD’NOVA Miejskie SPA

Z przyjemnością informujemy, że dokładamy wszelkich starań by dane osobowe naszych Klientów były bezpieczne a my realizujemy przepisy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1).

W związku z wymogami tego dokumentu informujemy Państwa że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martyna Kruszyk OD’NOVA MIEJSKIE SPA ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.  tel. 787 100 995, e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,

2.Celem przetwarzania danych przez naszą Administratora jest realizacja zadań związanych z zakresem prowadzenia działalności tj:,

– zawarcia i wykonania umowy/umów których celem jest wykonanie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne (art. 6 ust. 1 lit f RODO),  

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie oraz badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi (art. 6 ust.1 lit. a, f RODO),

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające
systemy teleinformatyczne Administratora – w tym w celu umawiania wizyt, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

4.Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Dane osobowe podlegają profilowaniu.

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dot. cloud computingu oraz Facebook).

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umów. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości współpracy lub ograniczeniem korzystania z naszych usług.

Chronimy Pana/Pani dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Klauzula informacyjna dla klientów OD’NOVA Miejskie SPA

Z przyjemnością informujemy, że dokładamy wszelkich starań by dane osobowe naszych Klientów były bezpieczne a my realizujemy przepisy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1).

W związku z wymogami tego dokumentu informujemy Państwa że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Martyna Kruszyk, OD’NOVA MIEJSKIE SPA.  

Można się z nami skontaktować:
– telefonicznie pod numerem: 787 100 995,
– pod adresem e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,
– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.

2. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, gdy:

– korzystaliście Państwo z naszych usług,

– korzystaliście z usługi internetowej by dokonać zakupu lub rezerwacji on-line w zakresie wykonania usługi,

– zgłaszaliście chęć skorzystania z naszych usług osobiście, w formie telefonicznej lub za/przy pomocą/y usługi komputerowej a z przyczyn od nas niezalenych do spotkania z Państwem nie doszło.

Administrator dla realizacji ww. zadań pozyskuje: imię i nazwisko, adres, telefon, adres mailowy, datę urodzenia, informację o stanie zdrowia niezbędne do wykonania usługi (informacje o ciąży, laktacji, klaustrofobii, alergii i uczuleniach, niedawno przebytych operacjach i leczeniu farmakologicznym).

3. Celem przetwarzania danych przez naszą Administratora jest realizacja zadań związanych z zakresem prowadzenia działalności tj:,
– zawarcia i wykonania umowy/umów których celem jest wykonanie usług- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany/a) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. F RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Panią/Pana oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO),którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest analiza i rozwój naszej działalności.

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
– podmioty – nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy
, tj. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, tylko dla realizacji niżej wymienionych celów,

 – podmiotów upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe).
Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami: poprzez telefonicznie: 787 100 995, pod adresem e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Twoje dane będziemy przetwarzać:
– w celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń,
– w celu marketingu produktów i usług (
kontaktowanie się z Państwem w celu składania ofert i informowania o produktach i usługach), w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wycofania zgody,
– wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń,

– w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło  – nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniej czynności na danych osobowych bądź do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia,

– w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, 


7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.

8. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dot. cloud computingu oraz Facebook).

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umów. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości współpracy lub ograniczeniem korzystania z naszych usług.

Dokładamy wszelkich starań, by chronić Pana/Pani dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Zgoda klienta

Aby zapewnić wysoką jakość ochrony danych osobowych proszę o uzupełnienie/zaznaczenie pozycji, którą Pan/Pani preferuje dla dalszej współpracy i wykonania przez nas umowy.

Dane dobrowolne i niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług :

 1. Imię i nazwisko …………..
 2. Adres zamieszkania ……………………
 3. Informacje o stanie zdrowia:

– ……….

– ………

Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umów. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości współpracy lub ograniczeniem korzystania z naszych usług.

Dane dobrowolne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług:

 1. Telefon …………………
 2. E-mail…………
 3. Data urodzenia………..
 4. …………………………..

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.; ……………………… w celu wyznaczenia terminu wizyty realizacji zabiegu kosmetycznego oraz w celach promocyjnych. 

……………………………………
Data i podpis

Klauzula informacyjna dla umów cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martyna Kruszyk OD’NOVA MIEJSKIE SPA ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.  tel. 787 100 995, e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celach:

 • realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów zlecenia, w tym wypłaty wynagrodzenia,
 • wypełnienia obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 200 z późniejszymi zmianami)
 • wypełniania obowiązków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz pracy na podstawie art. 36, art. 41 oraz 47a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń́ społecznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późniejszymi zmianami, 
 • zapewnienia przez zleceniodawcę bezpiecznych i higienicznych warników pracy zleceniobiorcy. 

3. Dane Pani/Pana nie będą̨ przekazywane innym odbiorcom.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa tj.:
a) dowód księgowy przechowywany jest przez okres co najmniej pięciu lat liczonego od początku roku następującego po roku obrotowym;
b) deklaracja podatkowa przechowywana jest przez okres 5 lat po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie
c) dokumenty zgłoszeniowe do ubezpiecze
ń́ w ZUS i raporty imienne przechowywane są̨ przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS; 

d) listy płac, karty wynagrodzeń́ albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać́ przez okres określony w odrębnych przepisach.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

8. Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą̨ podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych – newsletter

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martyna Kruszyk OD’NOVA MIEJSKIE SPA ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.  tel. 787 100 995, e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przesyłania przez Administratora (lub podmioty współpracujące) drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez nas usług w formie newsletteru na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. 

3)Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ZUS-owi, urzędowi skarbowemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w razie potrzeby organom wymiaru sprawiedliwości, w razie potrzeby komornikom sądowi, organom kontrolnym) oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z pracodawcą.

4) Pani/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dot. cloud computingu oraz Facebook).

5) Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres trwania umowy lub dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią̨/Pana zgody, a następnie w celach archiwalnych zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8) Podanie przez Pana/Panią̨ danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność́ otrzymywania informacji dotyczących oferowanych przez nas usług w formie newsletteru. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w formie profilowania. 

Klauzula informacyjna do wykorzystania przy rekrutacji internetowej

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od osoby zainteresowanej nawiązaniem współpracy jest Martyna Kruszyk OD’NOVA MIEJSKIE SPA,  ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.  tel. 787 100 995, e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,
 2. Dane osobowe pozyskane na potrzeby współpracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwanego dalej RODO.
 3. Dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy na zasadach opisanych w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w celu weryfikacji kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w szczególności świadectw pracy).
 4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o współpracę z wybraną osobową fizyczną. Dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o współpracę oraz dane osób, które nie podały wymaganych informacji (nie przekazały kopii dokumentów) nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte z systemów i nośników danych naszej firmy w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
 5. W razie wyrażenia zgody przez osobę zainteresowaną współpracą – przekazane dane będą przetwarzane przy kolejnych rekrutacjach ……………. przez okres ……. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po tym okresie dane będą usuwane z naszej bazy danych w sposób uniemożliwiający ich powtórne pozyskanie.
 6. Osoba odpowiadająca na zamieszczone ogłoszenie o współpracy nie jest obowiązana do podania wskazanych w nim danych osobowych, jednakże ich podanie jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy w naszej firmie.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych musi być złożona dobrowolnie, konkretnie oraz świadomie. Forma złożenia zgody musi jednoznacznie to wskazywać, z tego względu, dla celów dowodowych preferowana jest zgoda wyrażona w postaci pisemnej lub elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Dane pozyskane na potrzeby nawiązania współpracy nie będą przekazywane innym odbiorcom, jednakże odbiorcą danych może być działający na zlecenie podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 9. Osobie, która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy, zgodnie z przepisami RODO, przysługuje prawo:
 • dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania.
 • żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • żądania od niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez naszą firmę.
 • żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych,
 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o współpracy oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 10 lit a- f niniejszej informacji, uprzejmie prosimy o posługiwanie się danymi kontaktowymi Administratora Danych. 

Zgodnie z art. 77 RODO, osobie która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Wymagane oświadczenia:

Zgodnie z art. 7 RODO osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy są uprzejmie proszone o zamieszczanie w treści CV lub przekazanie, dla celów dowodowych w postaci pisemnej albo elektronicznej, następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV z dnia ……, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby nawiązania współpracy z …………………..w związku z ogłoszeniem rekrutacyjnym ……………………… 

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.

Oświadczenie na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV z dnia ……, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby nawiązania współpracy z…………………………. w związku z ogłoszeniem rekrutacyjnym ………………, a także wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez ………………, w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres…………………………..

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji (lub CV) klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ……….. zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacji ( lub dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji) (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  Dz. U….). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania usunięcia swoich danych z wszelkich nośników administratora danych. Przyjmuję także do wiadomości, że podanie moich Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a dane nie będą udostępnianie innym podmiotom.”

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, upoważniam:

Imię i nazwisko upoważnionego pracownika

 

Zakresem upoważnienia

dokumentacja klientów ………………………………………………

dane archiwalne …………………………………………………………

inne dane ……………………………………………………………………

Osoba upoważniona obowiązana jest przetwarzać dane osobowe zawarte w ww. zbiorach danych osobowych w zakresie i w sposób wymagany do wypełnienia obowiązków służbowych względem Administratora Danych.

Osoba upoważniona zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem, oraz z przepisami  o ochronie danych osobowych  wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w sprawie ochrony danych osobowych.

Naruszenie ww. obowiązków może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności cywilnej.

Upoważnienie jest ważne do odwołania.

 

 

 

Data i podpis upoważniającego

 

Data i podpis osoby upoważnionej

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Administratora Martyna Kruszyk OD’NOVA MIEJSKIE SPA ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.  Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do ich stosowania.

Świadoma/y jestem obowiązku ochrony danych osobowych w związku z pełnioną przeze mnie funkcją i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po odwołaniu upoważnienia, a także po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z Administratorem Danych.

…………………………….……………………..

Podpis osoby upoważnionej

 

Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności

Ja niżej podpisana/y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkała/y w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  zatrudniona/y na stanowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zobowiązuję się zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z …………………………….. Uzyskane informacje zachowam w poufności zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

…………………………….……………………..

Podpis

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu  ………………………………………. między: Administratorem: Martyna Kruszyk OD’NOVA MIEJSKIE SPA ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.  tel. 787 100 995, e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,

a Przetwarzającym: ……………………………………………………………………………………………………………..

(dalej łącznie jako: „Strony” lub każda z osobna „Stroną”).

Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.

Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

Opis przetwarzania

1.Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]. Na warunkach określonych niniejszą Umową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej w skrócie zwanych leż po prostu „danymi”).

2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO]. Umowę zawiera się na czas obowiązywania współpracy między Stronami na podstawie umowy o świadczenie usług między Stronami.

3. Cel [art. 28 ust. 3 RODO]. Celem umowy jest wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia 2016/679 . 

4.Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: pracownicy Administratora, klienci usługi/produktu Administratora, osoby, z którymi klienci Administratora wchodzą w interakcje społeczne, kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) klientów administratora, odbiorcy korespondencji elektronicznej klientów Administratora. 

Podpowierzenie

5. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu.

 6. Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania danych Podprzetwarzającym nie zaakceptowanych przez Administratora wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

7. Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO], Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

8. Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

9. Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO]. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

Obowiązki Przetwarzającego

10. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.

 11. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

12. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

13. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

14. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO]. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

15. Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).

 16. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki zostaną między Stronami uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi praw jednostki odrębnym dokumentem.

17. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

18. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO]. leżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.

19. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

20. Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

21. RCPD [art. 30 ust. 2 RODOj. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

22. Profilowanie [art. 13 i 14 RODO]. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

23. Szkolenie personelu. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Obowiązki Administratora

24. Współdziałanie Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

Bezpieczeństwo danych

25. Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO]. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, udostępnił ją Administratorowi i stosuje się do jej wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

 26.Środki bezpieczeństwa. Przetwarzający uwzględnił stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia i zobowiązuje się do  zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 

Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że:

 – dokona oceny przydatności pseudominizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności swoich systemów i usług przetwarzania;

– posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

– regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 27. Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

28. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych

28.1Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.

28.2Rozwinięcie. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

Nadzór

29. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).

30. Współpraca przy kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO). Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

Przetwarzający: 

udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

– umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

Oświadczenia Stron

31. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

32. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową o współpracy, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.

33. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Odpowiedzialność

34. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO].

Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

35. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

36. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

Umowę zawiera się na czas obowiązywania współpracy między Stronami na podstawie umowy o świadczenie usług między Stronami. Z zastrzeżeniem terminu karencji usunięcia danych wskazanego w kolejnym artykule Umowy.

 37. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO]. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:

– usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jaki usunięto dane,

 – usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych.

38. Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy Podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

Postanowienia końcowe

39.  Pierwszeństwo. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy o świadczenie usług pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

40. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

41. Właściwość prawa. Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

42. Wejście w życie. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

43. Zmiany. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

44. Spory. Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. 

……………………………………… …………………………………………..

W imieniu Administratora W imieniu Przetwarzającego 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martyna Kruszyk OD’NOVA MIEJSKIE SPA ul. Sukiennicza 3/1F, 63-400 Ostrów Wlkp.  tel. 787 100 995, e-mail: odnovamiejskiespa@gmail.com,

2. Celem przetwarzania danych jest zatrudnianie oraz realizacja wszelkich zadań związanych ze stosunkiem pracy, pomoc socjalna, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz niezbędne do celów prawnie uzasadnionych przez Administratora lub osobę trzecią

3. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą:  Lekarz Medycyny Pracy, Organy kontrolne, Zewnętrzny usługodawca BHP, Zewnętrzny usługodawca w zakresie usług informatycznych, Zewnętrzny usługodawca w zakresie  kadrowo -płacowym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w tym elektroniczne przetwarzanie w ramach programu Płatnik), Urząd Skarbowy, Podmioty szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia usługi (doradztwa, szkoleń itp.) oraz inne podmioty, jeśli udostępnienie danych będzie w interesie Administratora i nie będzie naruszać przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. W przypadku ich niepodania,  nie będzie możliwe nawiązanie stosunku pracy.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować administratora o zmianach Pani/Pana danych.  

6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną       

………………………….

data i podpis pracownika